Софтвер за контрола на производен процес во фабрики

Главна цел на софтверот е следење на суровините во фабриката, нивно поминување од еден во друг оддел се до изработка на завршниот производ.

Прием на завршниот производ во магацин, товарење, печатење товарни листи, фактури, испратници.

Во секој момент детален преглед која суровина/продукт во кој оддел се наоѓа.

 

Останати карактеристики:

- Следење на суровините за изработка во секој оддел засебно

- Централизирана датабаза.

- Администраторски преглед со приказ во реално време на промена на било која суровина во било кој оддел.

- Преглед на лагер листа и магацин.

- Креирање и менаџирање на товарни листи.

- Можност за работа со повеќе добавувачи.

- Можност за дирекно(далечинско) внесување на налози и преглед од страна на добавувачите на суровини.

- Автоматски бекап на податоците

- Можност за прожирување и модифицирање по ваша желба.